اهداف همایش

اهداف و جهت‌گیری‌ها در برگزاری سلسله‌همایش‌های سالانه:

 1. برقراری ارتباط بین‌نسلی و آشنایی با تجربۀ زیستۀ مدیران و کارشناسان درباره حکمرانی بودجه
 2. دستیابی به آخرین دستاوردهای پژوهشی و دانشگاهی درباره حکمرانی بودجه ؛
 3. ایجاد زمینه ­ای برای دریافت و ثبت ایده‌های خلاقانۀ و تحول خواهانه مؤسسات پژوهشی و جامعۀ اندیشگاهی کشور، درباره حکمرانی بودجه ؛
 4. فراهم‌سازی زمینه مناسب، برای انتقال دانش و تجربيات كشورهای گوناگون، درباره تدوین، رصد و پایش تبصره‌های بودجه و تحول ساختار بودجه ­ریزی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های علمی کشور؛
 5. غنی‌سازی و ارتقای ادبیات دانشی «حکمرانی بودجه‌ریزی» در جامعۀ علمی کشور؛
 6. آسیب شناسی دلائل گسست بودجه از برنامه؛
 7. بررسی آثار متقابل حکمرانی و بودجه‌ریزی؛
 8. یادگیری از تفریغ برای اصلاحات هوشمند بودجه­ ای؛
 9. تجزیه و تحلیل مبانی، نظریه­ ها، الگوها و شاخص­ های بودجه­ ریزی؛
 10. مدیریت دانش بودجه ­ای و ضرورت طراحی سیستم پشتیبانی بودجه؛
 11. زمینه سازی جهت پرورش تحلیل‌گران خبرۀ بودجه؛
 12. افزایش اثربخشی، نظارت و تفریغ بودجه در ایران؛
 13. ارتقا ساختار بودجه ­ریزی در جهت ساخت آینده کشور؛
 14. توازن بین نسلی بخشی و منطقه ­ای بودجه با محوریت آمایش سرزمین؛
 15. رمینه سازی برای طراحی و ایجاد آزمایشگاه خط مشی برای بررسی پیش­نگرانه بودجه؛
 16. جلب‌توجه صاحب‌نظران و مدیران نهادهای مؤثر بر ساختار بودجۀ کشور، به اهمیت استفاده از پیشنهادهای خلاقانه و نوآورانه و فناورپایۀ جامعۀ دانشگاهی و اندیشگاهی کشور؛
 17. تثبیت همکاری بلندمدت میان بازیگران اصلی بودجه در ایران و راه‌اندازی دبیرخانۀ دائمی همایش و دسترسی آسان اندیشمندان و پژوهشگران بودجه‌ریزی به آخرین دستاوردهای این حوزه؛
 18. ایجاد زمینه ­ای برای هم‌افزایی ذی­حقان و ذیربطان بودجه در کشور؛
 19. ارتقای سطح آگاهی عمومی جامعه، از جایگاه بودجه در حکمرانی ملی و کاهش آسیب‌ها و معضلات جامعه و آشنایی با سازوکارهای بودجه‌ریزی در کشور و چالش‌ها و فرصت‌های آن.