برگزاری دومین نشست کارگروه علمی " یارانه و خط مشی های حمایتی"
برگزاری دومین نشست کارگروه علمی " یارانه و خط مشی های حمایتی"

به گزارش روابط عمومی همایش در این نشست، رئیس کارگروه دکترحجت الله هادی پور در ابتدای جلسه  پیرامون حکمرانی خوب، مولفه های آن و همچنین تاثیر حکمرانی و نظارت دیوان محاسبات در اثر بخشی منابع و مصارف یارانه مطالبی را بیان کردند. سپس با حضور اعضا دستور کار این جلسه که شامل بررسی محورهای کارگروه، بررسی پیشینه علمی افراد برای اضافه شدن به کارگروه، مصاحبه و جلسه، پیشنهادات مرتبط با گزارش سیاستی و مقاله فوری و همچنین  پیشنهادات مرتبط با  برگزاری نشست تخصصی و کارگاه اموزشی بررسی و مورد تایید قرار گرفت . 
همچنین اعضای کارگروه مسائلی مانند آثار تورمی و حفظ قدرت خرید مردم، موضوع پرداخت یارانه ها به صورت نقدی یا کالایی، عدالت توزیعی، پراکندگی جغرافیایی و آثار اجتماعی هدفمندی یارانه ها را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
لازم به ذکر است این نشست روز شنبه 19 آذر ماه از ساعت 15 الی 17در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.


شنبه 19 آذر 1401 (1 year قبل)