نشست شوراي سياستگذاري همايش در حضور رياست ديوان محاسبات كشور برگزار شد
نشست شوراي سياستگذاري همايش در حضور رياست ديوان محاسبات كشور برگزار شد

به گزارش روابط عمومي همايش همزمان با برگزاري نشست شوراي سياستگذاري همايش آئين رونمايي از سلسله كارگاه ها و نشست هاي علمي-تخصصي همايش شامل خروجي  شش نشست و دو كارگاه آموزشي در قالب لوح فشرده، برگزار شد.

در اين نشست روئساي كارگروه هاي تخصصي همايش و همچنين دبير اجرايي و دبير علمي به ارائه گزارش پرداختند.

اخبار تكميلي اين نشست منتشر مي شود...


دوشنبه 24 بهمن 1401 (1 year قبل)