نشست پنجم کارگروه اقتصاد کلان و توسعه پایدار برگزار شد
نشست پنجم کارگروه اقتصاد کلان و توسعه پایدار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی همایش، پنجمین نشست کارگروه تخصصی "اقتصاد کلان و توسعه پایدار" با حضور رئیس، دبیر و اعضاء کارگروه در محل دیوان محاسبات کشور، روز چهارشنبه مورخ 12 بهمن ماه سال جاری به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

 در ابتدای نشست،  یاسر میرزایی مدیرکل بودجه و تنظیم مقررات بازار از معاونت برنامه­ریزی وزارت نفت و عضو  کارگروه، با موضوع « رابطه مالی دولت، نفت و صندوق توسعه ملی» مطالب خود را بیان نمود. پس از آن، با حضور ایرانپور معاون مدیریت برنامه­ریزی تلفیقی از شرکت ملی نفت،  دکتر حاجی­میرزایی هیئت علمی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی و  محمد کارکن معاون امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد از سازمان برنامه و بودجه کشور و دیگر اعضاء کارگروه، بحث و گفتگو در خصوص موضوع ارائه شده و «بهای تمام شده هر بشکه نفت خام» شکل گرفت. در نهایت دکتر اشراق رئیس کارگروه، نظرات مطرح شده را جمع­بندی نمود. 


چهارشنبه 19 بهمن 1401 (1 year قبل)