سومین نشست " ارتقا نظارت های هوشمند، برخط، فناورانه و مردم پایه " برگزار شد
سومین نشست " ارتقا نظارت های هوشمند، برخط، فناورانه و مردم پایه " برگزار شد

به گزارش روابط عمومي مركز، سومین جلسه کارگروه «ارتقا نظارت های هوشمند، برخط، فناورانه و مردم پایه» روز چهارشنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه جاری از ساعت ۱۳ الی ۱6 در دیوان محاسبات کشور به ریاست مهندس حسینی و حضور مهندس میرنجفی و سایر اعضای کارگروه برگزار شد.

در این نشست محورهای پیشنهادی از طرف اعضا مجددا بررسی و تغییرات لازم صورت گرفت. و در ادامه در خصوص برگزاری کارگاه تخصصی اتخاذ تصمیم شد.

همچنین مقرر شد با همکاری دو نفر از اعضای کارگروه تا ۱۸ بهمن ماه سال جاری موضوع و اعضای پیشنهادی جهت برگزاری نشست به دبیرخانه منعکس گردد و مقرر شد مقاله مورد نظر بر اساس محورهای مصوب توسط یکی از اعضای کارگروه تدوین و تا روز یکشنبه مورخ ۱۶ بهمن ماه جاری موضوع و چکیده مقاله جهت داوری به دبیرخانه ارسال گردد.

در ادامه این نشست  مصوب شد گزارش تخصصی توسط یکی از اعضای کارگروه تدوین و تا روز یکشنبه مورخ ۱۶ بهمن ماه جاری موضوع و خلاصه ای از آن در جلسه کارگروه ارائه شود.


یکشنبه 16 بهمن 1401 (1 year قبل)