کارگروه علمی "بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد" به ایستگاه پنجم رسید
کارگروه علمی "بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد" به ایستگاه پنجم رسید

پنجمین نشست کارگروه تخصصی " بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، چالش ها، راهکارها و تجارب جهانی" ذیل کمیته علمی همایش بهبود روند بودجه ریزی در ایران؛ حکمرانی بودجه از تفریغ تا تدوین به  ریاست هادی فاوچی، حضور اعضای کارگروه برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی همایش در این نشست، چالش ها و موانع اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد توسط دکتر تاشان و احصای بهای تمام شده کالا و خدمات در وزارتخانه ها توسط دکتر زیباکردا و دکتر محمدی ارائه شد.لازم به ذکر است این نشست روز دوشنبه 1 بهمن ماه از ساعت 13 الی 15 در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.


سه شنبه 11 بهمن 1401 (1 year قبل)